Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek

 

Tartalom

 

Bevezetés. 2

A szerződés tárgya. 2

Az elektronikus szerződéskötés lépései 2

Vételár, fizetési feltételek. 4

Számlázás. 4

Szállítási feltételek. 4

Kellék-és termékszavatosságra vonatkozó tájékoztatás 5

A szerződéstől való elállás, illetve a szerződés felmondásának joga. 6

Panaszügyintézés. 8

Magatartási kódex. 10

Felelősségkorlátozás. 10

Szellemi tulajdonjogok. 10

 

 

 

 

Bevezetés

 

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: "ÁSZF") határozzák meg a Baby Med Professional Company Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Kőzúzó utca 24., nyilvántartó cégbíróság: Budapest  Környéki Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 13-09-156867, adószám:
23943577-2-13, e-mail:  rendeles@trimeszter.hu, a továbbiakban: "Baby-Med") kizárólagos tulajdonában álló és a  Baby-Med által működtetett www.trimeszter.hu, www.trimeszter.unas.hu és a domain alatt üzemeltetett zártkörű internetes vásárlói klubként működő weboldalak (a továbbiakban a két oldal együttesen "Weboldalak", míg a www.trimeszter.unas.hu weboldal pedig „Trimeszter webáruház”) felhasználásának a feltételeit. Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/ amely a Weboldalakon terméket, szolgáltatást keres, a Trimeszter webáruházban regisztrál, illetve vásárol (a továbbiakban együttesen: a "Felhasználó"). 

 

Kérjük, hogy a Weboldalak használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot! 

 

A szerződés tárgya 

 

A szerződés tárgya a Weboldalakon található valamennyi árucikk (a továbbiakban: Termék), illetve szolgáltatás (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) online adás-vétele. A Termékek és Szolgáltatások tulajdonságai, jellemzői az árucikkhez tartozó konkrét oldalon ismerhetők meg. 

 

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Weboldalakon keresztül történik. A Trimeszter webáruházban történő vásárlásra Magyarország, illetve az Európai Unió jogszabályai, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet irányadók

 

Az eladó minden Termék és Szolgáltatás vonatkozásában a Baby-Med. 

 

Az elektronikus szerződéskötés lépései 

 

A www.trimeszter.unas.hu áruházban kizárólag regisztrált Felhasználó vásárolhat Termékeket, illetve Szolgáltatásokat.

 

A regisztrációt követően tudja a Baby-Med a Felhasználónak biztosítani a Termékek és Szolgáltatások vásárlásához, a korábbi vásárlások megtekintéséhez és a megadott adatok módosításához szükséges hozzáférést.

 

A regisztráció során a Felhasználó hozzájárulhat ahhoz, hogy a Baby-Med általános hírlevelet vagy heti hírlevelet küldjön részére. A hírlevélről a levél alján található link útján van lehetőség leiratkozni. 

 

A vásárlás lépései:

 1. A Termék és/ vagy a Szolgáltatás, valamint a megrendelni kívánt mennyiség kiválasztása és kosárba helyezése. A Baby-Med korlátozhatja az egyes Termékekre leadható rendelési mennyiséget.
 2. A kosár tartalma a Kosár” ikonra kattintva ellenőrizhető, illetve módosítható, törölhető.
 3. A regisztrált felhasználói fiókba belépés, vagy a regisztrációs adatok megadásával regisztráció létrehozatala (amennyiben a Felhasználó korábban nem regisztrált). A kapcsolattartási és a számlázási adatok megadása. A korábban már regisztrált és a fiókba belépett Felhasználók adatai a vásárlási folyamat ezen lépésénél automatikusan betöltésre kerülnek.
 4. A fizetési és szállítási mód kiválasztása.
 5. Az adatok ellenőrzése.
 6. A megrendelés leadása.
 7. Konzultációs Szolgáltatás választása esetén az időpontfoglalás a megrendelés elküldését követően a Trimeszter webáruházban megjelenő, illetve az időpontfoglalást lehetővé tevő
  e-mailből is elérhető felületen.
 8. Online fizetés esetén a fizetés lebonyolítása.
 9. Összegző e-mailek (legfeljebb négy darab) kiküldése:
 • A megrendelés és amennyiben a regisztráció a vásárlás során történt, a regisztráció visszaigazolása e-mailben.
 • A regisztrációval együtt történt hírlevélfeliratkozás megerősítését kérő e-mail kiküldése.
 • Konzultációs Szolgáltatás választása esetén az időpontfoglalást lehetővé tevő e-mail kiküldése.

 

A bevitt adatok a megrendelés elküldését megelőzően a profiloldalon, a megrendelést összegző aloldalon, valamint az egyes adatok bevitelét lehetővé tevő aloldalakon (lásd az 1-4. vásárlási lépéseket) is javíthatók. A profiladatok módosításáról a Baby-Med e-mailben is tájékoztatja a Felhasználót. Folyamatban lévő rendelést (előrendelést) érintő adatok módosítására nincs lehetőség.  A tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért a Baby-Med-et semminemű felelősség nem terheli.

 

A megrendelés leadása egy ajánlattétel a Felhasználó részéről az adott Termék/ Szolgáltatás megvásárlására. A Baby-Med a megrendelés leadását a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 24 órán belül visszaigazolja (előrendelés). Az előrendelés véglegesítéséről, így a Felhasználó ajánlatának elfogadásáról a Baby-Med legkésőbb a Termék raktárban történő befoglalását követően 48 órán belül külön e-mailben nyilatkozik. A szerződés akkor jön létre a Felhasználó és a Baby-Med között, amikor a Felhasználóhoz megérkezik a Baby-Med által megtett nyilatkozat az előrendelés elfogadásáról.

 

Az előrendelés időtartama alatt a Felhasználó ajánlatához kötve nincs, megrendelését bármikor töröltetheti a rendeles@trimeszter.hu címre küldött e-mail útján, illetve a 06-30-333-77-99-es telefonszámon hétköznap munkaidőben 9:00 és 16:00 óra között. Megrendelés részleges törlésére nincs lehetőség. Az előrendelés Baby-Med általi elfogadását követően ajánlati kötöttség jön létre. 

 

A Felhasználóval létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek.

 

A Baby-Med nem iktatja a létrejött szerződést és az a későbbiek során nem hozzáférhető.

 

A szerződés nyelve magyar.

 

A Baby-Med szolgáltatási tevékenységére nem vonatkozik magatartási kódex.

 

A Baby-Med áruháza viszonteladók számára nem érhető el. Ha a vásárlási folyamat során a Baby-Med egy Felhasználó által a Baby-Med megítélése szerinti kereskedelmi mennyiségű megrendelést észlel, jogosult a megrendelést törölni. 

 

Vételár, fizetési feltételek 

 

A Termékek/ Szolgáltatások mellett feltüntetett ár az árucikk bruttó vételára, tartalmazza az általános forgalmi adót is. A Termékek/ Szolgáltatások mellett szereplő vételárak nem változnak meg a megrendelés leadása és a kézhezvétel közötti időszakban, tehát a Felhasználó azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon.

 

 

Abban az esetben, ha a Baby-Med gondos eljárása ellenére hibás ár kerül az online áruházban feltüntetésre, különös tekintettel az egyértelműen téves, pl. a Termék

vagy a Szolgáltatás általánosan elfogadott piaci árától nyilvánvalóan eltérő árra, vagy ha egy esetleges rendszerhiba miatt 0 Ft vagy 1 Ft kerül árként feltüntetésre, akkor a Baby-Med nem köteles a Terméket/ Szolgáltatást a hibás áron értékesíteni. Ebben az esetben a Baby-Med felajánlhatja a valós áron történő értékesítést, és amennyiben a Felhasználó azt nem fogadja el, a megrendelés törlésével elállhat vásárlási szándékától. 

 

A vételár kiegyenlítése utánvétes fizetési mód választása esetén az átvételi ponton bankkártyával történhet. Bankkártyás online fizetési mód választása esetén a Felhasználó átirányításra kerül a Barion vagy a SimplePay oldalára, ahol biztonságban megadhatja bankkártyája számát, lejárati dátumát. A tranzakció során a Baby-Med nem fér hozzá a bankkártya adataihoz. Bankkártyával való fizetéshez valamennyi, a Barion, illetve a SimplePay által e célból elfogadott bankkártya felhasználható. A bankkártyás online fizetési módról és az elfogadott bankkártyákról a fizetési mód kiválasztását lehetővé tévő aloldal tartalmaz részletes információt.

 

Számlázás

 

A Baby-Med-nek nem áll módjában elektronikus alapú számlát, azaz e-számlát kiállítani. A számlát alapesetben papír alapon csomagolja a megrendelés mellé. Amennyiben a Felhasználó a megrendeléskor megadott e-mail címére is kéri a számla megküldését, kérését külön kell írásban jelezni a rendeles@trimeszter.hu címen, illetve lehetőség van a telefonos ügyintézésre is, ami a
06-30-333-77-99-es mobil telefonszámon érhető el.

 

Szállítási feltételek 

 

A szállítási idő az előrendelés visszaigazolásáról szóló értesítés dátumát követő naptól kezdődően legkésőbb 5 nap, amelybe beleszámít a hétvége is. Hétköznap, munkanapokban számolva 72 óra, kivéve, ha a Baby-Med értesítést küld hosszabb szállítási időről. A külföldi kiszállítás időtartama célországonként eltérhet.

 

A Felhasználó hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újra küldés költségei minden esetben a Felhasználót terhelik.

 

A kézhez vételtőlelállás esetén a termék Baby-Med általi visszavételéig a kárveszély a Felhasználót terheli. 

 

 

 Kellék-és termékszavatosságra vonatkozó tájékoztatás 

 

 1. Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet a Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

 

A Felhasználó a szerződés hibás teljesítése esetén a Baby-Med-del szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

A Termék nem minősül hibásnak a közeli lejárat miatt, ha a Felhasználó úgy rendelte meg, hogy a Baby-Med erre külön felhívta a figyelmet.

 

Milyen jogok illetik meg a Felhasználót kellékszavatossági igénye alapján?

 

A Felhasználó választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 

Kérhet javítást vagy cserét, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Baby-Med számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

 

Ha a javítást vagy a cserét nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a Baby-Med költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy végső esetben a szerződéstől is elállhat.

 

A Felhasználó és a Baby-Med közötti ingó dolognak minősülő áru (Termék) adásvételére irányuló szerződés esetén a Felhasználó a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a Baby-Med költségére maga nem javíthatja ki, illetve azt mással sem javíttathatja ki.

 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Baby-Med adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó a kellékszavatossági igényét?

 

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a Baby-Med felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét a Felhasználó?

 

A Felhasználó a Baby-Med-del szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van a kellékszavatossági jogok érvényesítésének?

 

A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a Terméket, illetve a Szolgáltatást a Baby-Med nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év letelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 

 1. Termékszavatosság

 

Milyen esetben élhet a Felhasználó a termékszavatossági jogával?

 

Ingó dolog (a Termék) hibája esetén a Felhasználó választása szerint az 1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényét érvényesítheti.

 

Milyen jogok illetik meg a Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?

 

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a Termék hibásnak?

 

A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti a Felhasználó a termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. Ezen határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesíthető a termékszavatossági igény?

 

A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag a Termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

A Baby-Med felhívja a felhasználó figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

A szerződéstől való elállás, illetve a szerződés felmondásának joga 

 

A Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a Felhasználó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

 

Az elállási/ felmondási határidő:

 1. a) Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le;
 2. b) Termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a Terméket átveszi;
 3. c) több Termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó Terméket átveszi;
 4. d) több tételből vagy darabból álló Termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

 

Ha a Felhasználó elállási/ felmondási jogával élni kíván, elállási/ felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

 

Baby Med Professional Company Kft.

2000 Szentendre, Kőzúzó utca 24.;

 rendeles@trimeszter.hu.

 

Ebből a célból a Felhasználó felhasználhatja az ÁSZF 1. számú mellékletét képező
elállási-/ felmondásinyilatkozat-mintát is.

 

A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/ felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát.

 

Az elállás/ felmondás joghatásai

 

Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, a Baby-Med haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az elállási/ felmondási nyilatkozatban jelzett bankszámlaszámra történő átutalással visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Felhasználó a Baby-Med által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.)

 

A Baby-Med a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az árut, vagy a Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

A Felhasználó köteles a Baby-Med számára a Terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a Terméket.

 

Az áru visszaküldésének közvetlen költségét a Felhasználó viseli.

 

A Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

Ha a Felhasználó kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a Szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén köteles megtéríteni a Baby-Med-nek a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen a Baby-Med visszatéríti a Felhasználó által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általa nyújtott Szolgáltatás ellenértékét.

 

Az elállási/ felmondási jog alóli kivételek

 

 

A Felhasználó nem gyakorolhatja elállási/ felmondási jogát

 1. a Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után; a Felhasználó a Szolgáltatás megrendelésével elismeri, hogy a megrendelt Szolgáltatás teljesítése a beleegyezésével történik és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás maradéktalan teljesítése után nem mondhatja fel a szerződést
 2. a minőségét rövid ideig megőrző Termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású Termék esetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást/ átvételt követő felbontás után nem küldhető vissza.

 

Panaszügyintézés 

 

A Felhasználó a Termékkel, Szolgáltatással vagy a Baby-Med tevékenységével kapcsolatos kérdéseivel, esetleges fogyasztói panaszaival az alábbi elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot a Baby-Med-del:

 

Baby-Med Professional Company Kft.

Cím: 2000 Szentendre, Kőzúzó utca 24.

e-mail:  rendeles@trimeszter.hu

Tel.: 0630-333-77-99

 

A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket az ügyfélszolgálat írásban, a Felhasználó által megadott e-mail címre, zárt ügyfélszolgálati rendszerből küldött e-mail útján válaszolja meg.

 

A Baby-Med a fogyasztói panaszokat haladéktalanul, de legkésőbb 30 nap alatt vizsgálja ki és válaszolja meg. 

 

A könnyebb eligazodás érdekében a Baby-Med online chat – Facebook Messenger – formájában közvetlen kommunikációt biztosíthat, amely azonban nem minősül felhasználói tájékoztatásnak és hivatalos ügyfélkapcsolati pontnak.

 

Amennyiben a Baby-Med-del fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, a Felhasználó fogyasztói békéltető testülethez, bírósághoz vagy a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat jogai érvényesítésének érdekében.

 

A békéltető testületi eljárás elsősorban a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület előtt indítható meg, azonban a Felhasználó kérelmére az általa a kérelemben megjelölt testület előtt is megindítható. Határon átnyúló fogyasztói jogvita – azaz, ha a Felhasználó nem Magyarországon él esetén kizárólag a Budapesti Békéltető Testület előtt indítható meg az eljárás az alábbi linken elérhető online vitarendezési platformon keresztül: https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.selfTest.

 

 

 

A békéltető testületek elérhetőségei:

 

Baranya Vármegyei Békéltető Testület 

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. 

 

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 

Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228. 

 

Békés Vármegyei Békéltető Testület 

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 

Levelezési cím: 3501 Miskolc Pf. 376. 

 

Budapesti Békéltető Testület 

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 

Levelezési cím: 1253 Budapest Pf. 10. 

 

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület 

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 

 

Fejér Vármegyei Békéltető Testület 

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6. 

 

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület 

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/A. 

 

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület 

Címe: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15. 

 

Heves Vármegyei Békéltető Testület 

Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint 1. 

Levelezési cím: 3300 Eger, Faiskola u. 15. 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület 

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304. szoba

 

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület 

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 

 

Nógrád Vármegyei Békéltető Testület 

Címe: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. 

 

Pest Vármegyei Békéltető Testület 

Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV. emelet 2. Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81  

 

Somogy Vármegyei Békéltető Testület 

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. 

 

Tolna Vármegyei Békéltető Testület 

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. 

 

Vas Vármegyei Békéltető Testület 

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. 

 

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület 

Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (Fsz. 115-116.)

 

Zala Vármegyei Békéltető Testület 

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24. 

 

 

Magatartási kódex

 

A Baby-Med tevékenységére nem vonatkozik a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódex.

 

Felelősségkorlátozás

 

A Baby-Med nem vállal felelősséget azért, hogy a Weboldalak és azok teljes tartalma bármikor hozzáférhető valamennyi Felhasználó számára.

 

A Baby-Med nem vállal semmilyen felelősséget a Weboldalak használata során a Felhasználót ért esetleges károkért, beleértve különösen az alábbiakat

 

 • olyan késedelem, hibás teljesítés miatti károkozás, amely a nyílt telekommunikációs hálózatokon és eszközökön történő adattovábbítás eredményeként következett be;
 • olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a Felhasználót abban, hogy csatlakozzon a Weboldalakra, illetve a Trimeszter webáruházban megrendelést adjon le;

a Felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából

 • bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért;
 • a Felhasználó mulasztása miatt bekövetkezett károk (pl. vírus miatti jelszószivárgás, a Weboldalak Felhasználó nevében történő illetéktelen személy általi használata).

 

Szellemi tulajdonjogok

 

A Weboldalakon található formai és tartalmi elemek – beleértve a Weboldalak arculatát, kép- és színvilágát, a Weboldalakon megjelenő szövegeket, képleírásokat, képeket, fényképeket, valamint a mikro oldalakat is a Baby-Med kizárólagos tulajdonát képezik, vagy az adott szerzői jogi jogosult és/ vagy védjegytulajdonos kifejezett engedélyével került felhasználásra. A Weboldalak vagy mikro oldalak akár részben, akár egészben történő másolása, terjesztése, közvetítése, linkelése vagy megváltoztatása a Baby-Med engedélye nélkül szigorúan tilos. A jelen rendelkezések megszegése a szerzői jog, védjegyek vagy egyéb szellemi tulajdonjog megsértésének minősül, amely a Felhasználó polgári vagy büntetőjogi felelősségre vonását vonhatja maga után. A Trimeszter márkanév és logó a Baby Med Professional Company tulajdona; a Baby-Med minden ehhez kapcsolódó jogot fenntart magának. A Weboldalakon megjelenő minden egyéb márkanév és logó, hacsak nem jelezték másként, az adott márkanév és logó tulajdonosát illeti.  

 

A Baby-Med jogosult jelen ÁSZF-et a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Weboldalak első használatának alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben, az ezt követően leadott megrendelésekre vonatkozóan. A Felhasználók előzetes tájékoztatásának minősül

 1. melléklet

 

Elállási/ Felmondási nyilatkozat-minta

 

(Csak a szerződéstől való elállási szándék, vagy a szerződés felmondása esetén

töltse ki és juttassa vissza!)

 

Címzett: Baby Med Professional Company Kft., 2000 Szentendre, Kőzúzó utca 24., rendeles@trimeszter.hu.

 

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy gyakorlom/ gyakoroljuk elállási/ felmondási jogomat/jogunkat az alábbi áru(k) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

 

Szerződéskötés időpontja/ átvétel időpontja:

 

 

Fogyasztó(k) neve:

 

 

Fogyasztó(k) címe:

 

 

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papír alapon tett nyilatkozat esetén):

 

 

___________________________

 

 

 

___________________________

 

 

 

 

Kelt: _____________________________ (hely) __________________________ (időpont)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési Tájékoztató

 

Adatvédelem

 

A Baby Med Professional Company Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Kőzúzó utca 24., cégjegyzékszám: 13-09-156867, adószám: 239435772-13, e-mail: rendeles@trimeszter.hu, a továbbiakban: "Baby-Med") a birtokába jutott adatokat az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján bizalmasan, az általános szerződési feltételei rendelkezéseivel összhangban kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez és vásárlással kapcsolatos célokra, a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében használja fel. Adatai kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései alapján járunk el. 

 

Profiladatait a regisztráció fennállásáig, a számlázással kapcsolatos adatait a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli a Baby-Med. A Baby-Med a regisztrációkor vagy azt követően, a felhasználói fiók beállítása során adott hozzájárulása alapján az Ön részére a fiókjával és vásárlásaival kapcsolatban, továbbá a Baby-Med áruház és annak a szolgáltatásait érintő változásokról, valamint reklám és promóciós céllal tájékoztatókat, üzeneteket küldhet az Ön által megadott telefonszámra vagy e-mail címre. Az üzenet alján található leiratkozásra utaló linkre történő kattintással, vagy az üzenetben megadott egyéb módon bármikor jelezheti, hogy a továbbiakban nem tart igényt ezen üzenetekre. A hírlevelekről a Kapcsolat menüpontban, továbbá a Baby-Med Professional Company Kft. (cím: 2000 Szentendre, Kőzúzó utca 24.) postai címére küldött levélben, a rendeles@trimeszter.hu ügyfélszolgálati e-mail címre küldött üzenetben, vagy a 06-30-333-77-99-es telefonszámon (hétköznapokon 9.00-16.00 között) iratkozhat le. 

 

A Barion fizetés azonosításának, lebonyolításának és a visszaélések elkerülésének érdekében szükség van arra, hogy elfogadja, hogy a Baby-Med felhasználói adatbázisában tárolt egyes személyes adatai (felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím) átadásra kerüljenek a Barion, mint adatkezelő részére. A Barion adatkezeléséről az általuk nyilvánosságra hozott felületeken, vagy közvetlenül oldalukon olvashat. 

 

A megrendelések teljesítéséhez, a Termékek kiszállítása során a Baby-Med adatfeldolgozóként a GLS futárszolgálatot veszi igénybe. 

 

A rendeles@trimeszter.hu e-mail címre küldött üzenet útján bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Baby-Med által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Tájékoztatást 30 napon belül írásban, e-mail útján adunk. 

 

Az adatai módosítását, törlését az általános szerződési feltételekben meghatározott módon kérheti, minden egyéb adatkezelési igényét a rendeles@trimeszter.hu e-mail címre küldött üzenet útján kérheti. 

 

Személyes adataival való vélt jogsérelem esetén az Infotv. valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bírósághoz fordulhat, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 1363 Budapest, Pf. 9; ugyfelszolgalat@naih.hu; +36-1-3911400, +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838; www.naih.hu) kezdeményezhet vizsgálatot.