Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
ÁSZF

Üzletszabályzat (ÁSZF)

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "ÁSZF") határozzák meg a Baby-Med Professional Company Kft.(székhely: 2000 Szentendre, Kőzúzó utca 24., létrejöttét bejegyző bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, nyilvántartó cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 13-09-156867, adószám: 239435772-13, email: rendeles@trimeszter.hu, a továbbiakban: "Baby-Med") kizárólagos tulajdonában álló és a Baby-Med által működtetett www.trimeszter.hu alatt üzemeltetett zártkörű internetes vásárlói klubként működő weboldal (a továbbiakban: "Weboldal", vagy „Trimeszter webáruház”) felhasználásának a feltételeit. Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalon regisztrál, saját fiókot/identitást hoz létre (a továbbiakban: a "Felhasználó"). Kérjük, hogy az oldal használata elött figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot!

A szerződés tárgya

A szerződés tárgya a Baby - Med www.trimeszter. hu weboldalon található
zártkörű internetes vásárlói klubjának oldalain található valamennyi árucikk (a továbbiakban: Termék) online adás-vétele. A Termékek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon ismerheti meg.

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Baby-Med áruházon keresztül történik. A Baby-Med áruházban történő vásárlásra az "Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény" ("Ekrtv."), valamint. a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (Korm.rendelet) irányadó.

Az eladó

Az eladó minden Termék vonatkozásában a Baby-Med.

Az elektronikus szerződéskötés lépései

A Baby-Med által működtetett weboldalon ami a www.trimeszter.hu, www.trimeszter.unas.hu áruházban kizárólag regisztrált Felhasználó vásárolhat Termékeket. A regisztráció során regisztrációs adatlapot kell kitölteni egy létező e-mail cím, telefonszám, vezeték- és keresztnév, egy jelszó megadásával. A regisztrációval online szerződés jön létre az Ekrtv. 5. § (4) bekezdésének megfelelően.

A regisztrációt követően tudja a Baby-Med a Felhasználónak biztosítani a Termékek vásárlásához, a korábbi vásárlások megtekintéséhez és a megadott adatok módosításához szükséges hozzáférést. A regisztrációval a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Baby-Med általános hírlevelet, heti hírlevelet küldjön részére, valamint a Baby-Med nevében kollégáink az esetleges reklamációk kezelése és termékekkel kapcsolatban felkereshesse elérhetőségei egyikén. Az egyes hírlevelekről a Profil menüpontban valamint a levél alján található link útján van lehetőség leiratkozni.

A tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért a Baby-Med-t semminemű felelősség nem terheli.

A Baby-Med-t nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha elfelejti a jelszavát, vagy az illetéktelenek számára bármely – nem a Baby-Med -nek felróható – okból hozzáférhetővé válik.

A hibásan rögzített adatokat (adatbeviteli hibákat) bejelentkezés után, a Megrendelő menüpontban lehet megváltoztatni.

Folyamatban lévő rendelést (előrendelést) érintő adatok módosítására nincs lehetőség.

A Baby-Med áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen Üzletszabályzatban meghatározott módon, az alábbiak szerint.

Az egyes Termékek oldalán választhatja ki a megrendelni kívánt Termék jellemzőit (melyik Trimeszter.) és darabszámát (az alapértelmezett darabszám 1 db). A Baby-Med korlátozhatja az egyes Termékekre leadható rendelési mennyiséget. A kiválasztott terméket a „Megveszem most, Kosárba” gombra kattintva helyezheti a kosárba. A vásárlási folyamat folytatása, annak módosítása, törlése, vagy véglegesítése a kosárban, az ott megadott funkciókat jelző gombokkal történik.

A megrendelés leadása egy ajánlattétel a Felhasználó részéről az adott Termék megvásárlására. A Baby-Med a megrendelése leadását a megrendelése elküldésétől számított legkésőbb 24 órán belül visszaigazolja (előrendelés). Az előrendelés véglegesítéséről, így az ajánlata elfogadásáról a Baby-Med legkésőbb a Termék raktárban történő befoglalását követően 48 órán belül külön e-mailben nyilatkozik. A szerződés az előrendelés elfogadásáról szóló Baby-Med által így megtett nyilatkozat megérkezésekor jön létre Ön és a Baby-Med között, mely a jelen Üzletszabályzatban hivatkozott online szerződésnek minősül.

Az előrendelés során a Felhasználó ajánlatához nincs kötve, megrendelését bármikor töröltetheti a rendeles@trimeszter.hu címre küldött e-mail útján. Megrendelés részleges törlésére nincs lehetőség. Az előrendelés Baby-Med általi elfogadását követően ajánlati kötöttség jön létre.

A Baby-Med áruháza viszonteladók számára nem érhető el! Ha a vásárlási folyamat során a Baby-Med egy Felhasználó által a Baby-Med megítélése szerinti kereskedelmi mennyiségű megrendelést észlel, jogosult a megrendelést törölni.

Megrendelését 12 órán belül törölheti. a szerződés megszűnik, egyben tárolt személyes adatai törlésre kerülnek a Baby-Med rendszeréből, ide nem értve a törvény által kötelezően kezelt adatokat. Továbbá, vásárláskor a regisztrált adatokkal együtt fiókját, módosíthatja, törölheti, illetve a 06-30-333-77-99-es telefonszámon Kollégáink segítségével a módosítások és törlések is hétköznapi napokon- munkaidőben 9.00- 16.-ig rendelkezésére állnak.

Vételár, fizetési feltételek

Az árucikkek mellett feltüntetett ár az árucikk bruttó vételára, tartalmazza az általános forgalmi adót is. A termékek mellett szereplő vételárak nem változnak meg a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban, tehát azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon.

Abban az esetben, ha a Baby-Med leggondosabb eljárása ellenére is hibás ár kerül az online áruházban feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék

vagy szolgáltatás általánosan elfogadott piaci árától nagyban eltérő árral, vagy ha egy esetleges rendszerhiba miatt 0 Ft vagy 1 Ft kerül árként feltüntetésre, akkor a Baby-Med nem köteles a Terméket a hibás áron értékesíteni. Ebben az esetben a Baby – Med felajánlhatja a valós áron történő értékesítést, és amennyiben azt nem fogadja el, a megrendelés törlésével elállhat vásárlási szándékától.

A vételár kiegyenlítése utánvétes fizetési mód választása esetén a futárszolgálatnak készpénzben történhet. Bankkártyás online fizetési mód választása esetén átirányítjuk a Barion oldalára, ahol biztonságban megadhatja bankkártyája számát, lejárati dátumát. A Baby-Med nem fér hozzá a bankkártya adataihoz. Bankkártyával való fizetéshez valamennyi a Barion által e célból elfogadott bankkártya felhasználható. A bankkártyás online fizetési módról és az elfogadott bankkártyákról a fizetési felület tartalmaz részletes információt.

Számlázás: csak elektronikus alapú számlát azaz e-számlát nem áll módunkban kiállítani, ami a Megrendelő részére az általa a megrendeléskor megadott e-mail címre küldünk ki. Ezt külön kell írásban jelezni számunkra a rendeles@trimeszter.hu címen, illetve lehetőség van a telefonos ügyintézésre is, ami a 06-30-333-77-99 -es mobil számon érhető el. Mindenképpen a kézbesített termék mellett csatolva lesz a papír alapú számla.

Szállítási feltételek

A szállítási idő az előrendelés visszaigazolásáról szóló értesítés dátumát követő naptól kezdődően legkésőbb 5 nap, amiben benne van a hétvége is. Hétköznap, munkanapokban számolva 72 óra, kivéve, ha a Baby-Med értesítést küld hosszabb szállítási időről. Természetesen, a külföldi kiszállítás ideje országonként eltérhet.


 

A Felhasználó hibájából meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei minden esetben a Vásárlót terhelik.

A kézhez vételtől - elállás esetén a termék Baby-Med általi visszavételéig - a kárveszély a Felhasználót terheli.

Kellék-és termékszavatosságra, jótállásra vonatkozó feltételek

A Termékre vonatkozóan a Baby-Med termékszavatosságot vállal.

Termékszavatossági igény esetén a Termék hibája esetén Ön kijavítást, vagy - ha a kijavítás megfelelõ határidőn belül nem lehetséges - a Termék cseréjét igényelheti, ha a Termékből elérhetõ cseretermék áll rendelkezésre. A Termék hibásnak tekintendő, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a termékleírásban feltüntetett tulajdonságokkal. Kivételt képez, ha Ön a terméket úgy rendelte meg, hogy külön erre a Baby-Med felhívta a figyelmét a közeli lejárat miatt! Ön a hiba észlelésekor késedelem nélkül, azaz legkésőbb a hiba felfedezésétõl számított 2 (két) napon belül köteles a hibát a Baby-Med számára a jelen Üzletszabályzatban meghatározott módon közölni. A kellék-és termékszavatosságra vonatkozó részletes tájékoztató a jelen Üzletszabályzat 1. sz. mellékletét képezi

 

A vásárlástól való elállás joga

A megrendelt termékek kézhezvételétõl számított 2 napon belül joga van indokolás nélkül elállni vásárlási szándékától. Ezt akként teheti meg, hogy elállási szándékát egy, a Baby-Med-hez küldött e-mail üzenetben jelzi az alábbi e-mail címen: rendeles@trimeszter.hu vagy társaságunk székhelyére küldött levél formájában (elállási nyilatkozat). Az elállási jog csak fogyasztóként történő vásárlás esetén gyakorolható, gazdálkodó szervezeteket (vállalkozásokat) az elállási jog – törvényi rendelkezések alapján – nem illeti meg.

A vásárlással kötelezi magát arra, hogy elállása esetén a Terméket adatainak pontos megjelölésével, saját költségén, postai úton, vagy futárszolgálat útján az elállási nyilatkozat megtételétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldi a Baby-Med Professional Company Kft. 2000 Szentendre, Kőzúzó utca 24.. címre. Személyes átvételi lehetőséget a Baby-Med nem biztosít. Az áru visszajuttatásának költségeit Ön viseli, egyéb költség azonban ez esetben nem terheli. Az áru nem rendeltetésszerû használatából eredő károkat azonban meg kell térítenie.

A jelen Üzletszabályzat elfogadásával Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy elállás, illetve a megrendelés törlése esetén a Baby-Med a kifizetett teljes vételárat (teljes megrendeléstől való elállás esetén beleértve az utánvét kezelési költségét) bankszámlaszám és számlatulajdonos nevének megadását követően banki átutalással térítse vissza legkésőbb az elállást (elállási nyilatkozat Baby-Med számára való megérkezését, hozzáférhetővé válását) követő 14 (tizennégy) napon belül, vagy a megrendelés törlését követő 14 (tizennégy) napon belül. Elállás esetén a Baby-Med vételárat visszatartja addig, ameddig Ön a terméket vissza nem szolgáltatta bontatlan, eredeti csomagolását megőrizve, hiánytalanul, sérülésmentesen vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Részleges elállás esetén kizárólag az adott Termék vételára kerül visszautalásra.

Az elállási jogról szóló részletes tájékoztató és az elállási nyilatkozat mintája a jelen Üzletszabályzat 2. sz. mellékletét képezi.

Panaszügyintézés

A Termékkel vagy a Baby-Med tevékenységével kapcsolatos fogyasztói panaszait az alábbi címen érvényesítheti, kérdéseivel ide fordulhat:

Baby-Med Professional Company Kft. Cím: 2000 Szentendre, Kőzúzó utca 24., e-mail: rendeles@trimeszter.hu Tel.: 0630-333-77-99.

A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket az ügyfélszolgálat írásban, az Ön által megadott e-mail címre, zárt ügyfélszolgálati rendszerből küldött e-mail útján válaszolja meg.

A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgáljuk ki és válaszoljuk meg.

A könnyebb eligazodás érdekében online chat- facebook- Trimeszter formájában közvetlen kommunikációt biztosíthatunk, mely azonban nem minősül felhasználói tájékoztatásnak, és hivatalos ügyfélkapcsolati pontnak.

Amennyiben a Baby-Med-el fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, fogyasztói békéltető testülethez, bírósághoz vagy a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat jogai érvényesítése érdekében.

 

A Baby-Med-en történő vásárlás során magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

Felelősség korlátozása

A Baby-Med nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

 • Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja abban, hogy csatlakozzon a Baby-Med- www.trimeszter.hu weboldalára, ott megrendelést adjon le.
 • Számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából
  bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.
 • Kérjük, hogy az internet biztonságos használata érdekében védekezzen az online terjedő vírusok és úgynevezett férgek ellen.
 • A Felhasználó jelszavának megőrzése teljes mértékben a Ön felelőssége, a Baby-Med nem vállal felelősséget a jelszó, illetve a felhasználói felület illetéktelen használatából eredő kárért.

Adatvédelem

A Baby-Med a birtokába jutott adatokat az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján bizalmasan a jelen Üzletszabályzat rendelkezéseivel összhangban kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez és vásárlással kapcsolatos célokra, a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében használja fel. Adatai kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései alapján járunk el.

Profil adatai a regisztráció fennállásáig, a számlázással kapcsolatos adatai a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli a Baby-Med. A Baby-Med a regisztrációkor vagy azt követően a felhasználói fiók beállítása során adott hozzájárulása alapján az Ön részére a fiókjával és vásárlásaival kapcsolatban, továbbá a Baby-Med áruház és annak a szolgáltatásait érintő változásokról, valamint reklám és promóciós céllal tájékoztatókat, üzeneteket küldhet az Ön által megadott telefonszámra vagy e-mail címre. Az üzenet alján található leiratkozásra utaló linkre történő kattintással, vagy az üzenetben megadott egyéb módon bármikor jelezheti, hogy a továbbiakban nem tart igényt ezen üzenetekre. A hírlevelekről a Kapcsolat menüpontban vagy a Baby-Med Professional Company Kft. Cím: 2000 Szentendre,Kőzúzó utca 24. címére küldött levélben, valamint a rendeles@trimeszter.hu ügyfélszolgálati e-mail címre küldött üzenetben is valamint a 06-30-333-77-99-es telefonszámon hétköznapokon 9.00-16.00 között leiratkozhat.


 

A Barion fizetés azonosításához, lebonyolításához és a visszaélések elkerüléséhez szükség van arra, hogy elfogadja, hogy a Baby-Med felhasználói adatbázisában tárolt egyes személyes adatai (felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím) átadásra kerüljenek a Barion, mint adatkezelő részére. A Barion adatkezeléséről az általuk nyilvánosságra hozott felületeken, vagy közvetlenül oldalukon olvashat.

A megrendelések teljesítéséhez, a Termékek kiszállítása tekintetében a Baby-Med adatfeldolgozóként a GLS futárszolgálatot veszi igénybe.

Bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Baby-Med által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait a rendeles@trimeszter.hu e-mail címre küldött levél útján, amelyre 30 napon belül írásban, e-mail útján adunk tájékoztatást.

Az adatai módosítását, törlését a jelen Üzletszabályzatban meghatározott módon kérheti, minden egyéb adatkezelési igényét a rendeles@trimeszter.hu email címre küldött e-mail útján kérheti.

Személyes adataival való vélt jogsérelem esetén az Infotv. valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bírósághoz fordulhat, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu) kezdeményezhet vizsgálatot.

Szellemi tulajdonjog

Bármi, ami a www.trimeszter.hu weboldalon található, beleértve a mikrooldalakat, a Baby-Med kizárólagos tulajdonát képezi, vagy az adott szerzői jog és/vagy védjegy tulajdonos kifejezett engedélyével került felhasználásra. Az oldal, vagy mikorooldalak bármely másolása, terjesztése, közvetítése, kihelyezése, linkelése vagy megváltoztatása a Baby-Med engedélye nélkül szigorúan tilos. A jelen rendelkezések megszegése a szerzői jog, védjegyek vagy egyéb szellemi tulajdon megsértésének minősül, amely a Felhasználó polgári vagy büntetőjogi felelősségre vonását vonhatja maga után. A Trimeszter márkanév és logó a Baby-Med Professional Company tulajdona. A Baby-Med minden ehhez kapcsolódó jogot fenntart magának. A Baby-Med www.trimeszter.hu weboldalán megjelenő minden egyéb márkanév és logó, hacsak nem jelezték másként, az adott márkanév és logó tulajdonosáé.

A Baby-Med jogosult jelen Üzletszabályzatot a Felhasználók tájékoztatása mellett, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően az első használat alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben, az ezt követően leadott megrendelésekre vonatkozóan. A Felhasználók előzetes tájékoztatásának minősül a hírlevél, illetve az Üzletszabályzat módosított változatának a www.trimeszter.hu oldalon való közzététele.

Baby-Med Professional Company Kft. 2000. Szentendre, Kőzúzó utca 24.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

 1. sz. melléklet
  1. Kellékszavatosság
  Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Baby-Med Professional Company Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő napon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két napon elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított két napon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Baby-Med Professional Company Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított 1 hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

A termék hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két napon belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet! Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. Jótállás

Milyen esetben érvényesíthető jótállás?

Hibás teljesítés esetén szerződés, valamint az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Baby-Med Professional Company Kft. jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Elállási/Felmondási mintatájékoztató

 1. sz. melléklet Elállási/Felmondási jog

Ön 12 órán belül jogosult indokolás nélkül elállni a Baby-Med -el kötött szerződéstől.

 

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Baby-Med Professional Company Kft. Cím: 2000 Szentendre, Kőzúzó utca 24., e-mail: rendeles@trimeszter.hu.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, a Baby-Med a kifizetett teljes vételárat (teljes megrendeléstől való elállás esetén kivételt képez a csomag feladásának díja, ami a kézhez nem vétel miatt vissza is fordul, így dupla szállítási költség merül fel.) bankszámlaszám és számlatulajdonos nevének megadását követően banki átutalással téríti meg legkésőbb az elállást (elállási nyilatkozat Baby-Med számára való megérkezését, hozzáférhetővé válását) követő 14 (tizennégy) napon belül. Elállás esetén a Baby-Med a vételárat visszatartja addig, ameddig Ön a terméket vissza nem szolgáltatta, hiánytalan, bontatlan, sérülésmentes állapotában vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Részleges elállás esetén kizárólag az adott termék vételára kerül visszautalásra.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül postai úton vagy futárszolgálattal visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.